Reklāmdevējiem / Aģentūrām


Izvieto reklāmas medijos
Medijiem


Vienkārša un pārskatāma savu reklāmu vietu pārvaldīšanas sistēma.

Neierobežotu izmēru un skaita banneru pievienošana, kas būs redzami un pieejami visiem klientiem. Tais skaitā arī mēdiju aģentūrām.

Savas atlaižu skalas veidošana, kas dod atlaides klientiem izvēloties reklāmu noteiktā apjomā un noteiktā laikā.

Pieejamas arī netradicionālo veidu reklāmas, piemēram, slīdošās rindas banneri, kuras vienkārši ieviešamas Jūsu lapās.
info@anymedia.lv Noteikumi